سدنانیوز

مردی با ۱۴ هزار و ۶۰۰ فرزند! واکنش توئیتری به یکی از میهمانان برنامه عصر جدید

مردی با ۱۴ هزار و ۶۰۰ فرزند!

شب گذشته برنامه عضر جدید شاهد حضور مردی بود که رکورد سرپرستی فرزندان بی سرپرست را در دست داشت، این فرد تاکنون ۱۴ هزار و ۶۰۰ کودک بی سرپرست را تحت حمایت خودش قرار داده است.
دستیاران ترامپ مرجع اصلی آذریم جهرمی مدعی شد؛

دستیاران ترامپ مرجع اصلی "فیک نیوز"!

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خطاب به «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا و موضوع اخبار جعلی و «فیک نیوز» نوشته است: منشاء فیک نیوز، مشاورانت هستند.
اخـبار بـرگزیـده
ادامه