سدنانیوز

بلبشوی ارزی کشور را چه کسانی مدیریت کردند؟ گزارش/

بلبشوی ارزی کشور را چه کسانی مدیریت کردند؟

هر اقتصاد دان تازه کاری می تواند به شما بگوید که برای یک کشور قیمت ارز اهمیت ندارد بلکه ثبات آن اهمیت دارد و وظیفه اصلی بانک های مرکزی در تمام جهان ایجاد ثبات ارزی در مملکت است،
سه کیلو گوشت برزیلی در ازای یک کد پستی!

سه کیلو گوشت برزیلی در ازای یک کد پستی!

روز گذشته مدیرکل شرکت پشتیبانی امور دام اعلام کرد که از این پس برای جلوگیری از صف‌های طولانی گوشت به‌صورت اینترنتی به فروش می‌رسد و به هر خانواده با کد پستی گوشت ارائه می‌شود.
اخـبار بـرگزیـده
ادامه