سدنانیوز

استعفای خادم از وزارت ورزش!

استعفای خادم از وزارت ورزش!

معاون پارلمانی و امور حقوقی وزارت ورزش با استعفا از مسئولیت خود در این وزارتخانه راهی وزارت کار شد تا حضورش به عنوان یکی از کاندیدا‌های اصلی ریاست فدراسیون کشتی منتفی شود.
۴۰ سالگی ورزش ایران چطور گذشت؟

۴۰ سالگی ورزش ایران چطور گذشت؟

انقلاب شکوهمند اسلامی ایران که این روزها به چهلمین سالگرد درخشان خود رسیده است، دستاوردهای بیشماری برای ایران اسلامی در زمینه های مختلف به همراه داشت.
اخـبار بـرگزیـده
ادامه