سدنانیوز

هیچ شهرداری جز معاون شهردار اسبق:

هیچ شهرداری جز "قالیباف" شهامت اجرای پروژه امام علی (ع) را نداشت

معاون شهردار اسبق تهران گفت: پروژه بزرگراه امام علی (ع) یک طرح مصوب شهری بود که ۴۰ سال پس از انقلاب هیچ شهرداری جسارت ورود به آن و تکمیل و بهره‌برداری آن را نداشت، اما در دوره قالیباف اجرایی و کامل شد.
واکنش میرلوحی در برابر  حکم دادگاهش!

واکنش میرلوحی در برابر حکم دادگاهش!

عضو شورای شهر تهران در واکنش به حکم ۶ ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق که به دنبال شکایت قالیباف برای او صادر شده است، گفت: امیدوارم مساله به شکل بهتری رفع شود، به وقتش بیشتر صحبت خواهم کرد.
سردرگمی در زمان اجرای طرح ترافیک جدید! سدنا بررسی می‌کند

سردرگمی در زمان اجرای طرح ترافیک جدید!

باتوجه به تصویب شورای شهر تهران و اعلام اجرای طرح ترافیک جدید در تهران، این روزها با اخبار ضد و نقیض از زمان اجرای آن توسط اعضای شورای شهر تهران و معاون حمل و نقل شهرداری مواجه هستیم که این روند به عدم هماهنگی شورا با شهرداری تهران را بیان میکند.
یادداشت
اخـبار بـرگزیـده
ادامه