سدنانیوز

سکوت در برابر یک مسئله مردانه!! گزارشی از اظهارنظرهای اعضای شورای پنجم درخصوص نجفی؛

سکوت در برابر یک مسئله مردانه!!

هر چند جنایت محمدعلی نجفی از جهت مسؤولیت‌‌های متعدد و رده بالایش در دولت اصلاحات و مدیریت شهری تهران در دوران شورای شهر پنجم، به چالشی اساسی برای جریان اصلاحات تبدیل شده است.
می شود گزارش/

می شود " شعر اعتراض" را خاموش کرد!

شاید برخی توانسته باشند مطیعی را از مراسم نماز عید فطر حذف کنند، اما با تعداد قابل توجهی از شاعران و مداحان دیگر استان‌ها چه خواهند کرد؟ فیلم‌های منتشر شده از شعرخوانی مراسم نماز عیدفطر در دیگر استان‌ها نشان می‌دهد که مطیعی توانسته جریان ساز باشد.
اخـبار بـرگزیـده
ادامه