سدنانیوز

داماد حسن روحانی با نماد ضدانقلاب آمد!

داماد حسن روحانی با نماد ضدانقلاب آمد!

مهدی زاده پیش از این نیز حواشی مختلفی داشته که از میان آنها گاف عجیب او در یک مصاحبه که نام نوعی نفت سبک را به جای نام یک شرکت نفتی به کار برد با انتقادات زیادی نسبت به سطح سواد پایین او همراه شد.
روحانی باید از مردم عذرخواهی میکرد

روحانی باید از مردم عذرخواهی میکرد

عضو شورای مرکزی مجمع روحانیون مبارز گفت:اگر واقعا رئیس جمهور صبح جمعه خبر گران شدن بنزین را شنیده باشد، نشانه نهادینه شدن غرور و بی توجهی به مردم است.
اخـبار بـرگزیـده
ادامه