سدنانیوز

#توئیت_برتر/ تهران چقدر بی خانمان دارد؟!

#توئیت_برتر/ تهران چقدر بی خانمان دارد؟!

یکی از کاربران فضای مجازی با انتشار مطلبی میزان بی سرپناهی و کارتن خواب های پایتخت ایران را با چند پایتخت مهم دنیا مقایسه کرده است که این موضوع مورد توجه قرار گرفته است.
مردی با ۱۴ هزار و ۶۰۰ فرزند! واکنش توئیتری به یکی از میهمانان برنامه عصر جدید

مردی با ۱۴ هزار و ۶۰۰ فرزند!

شب گذشته برنامه عضر جدید شاهد حضور مردی بود که رکورد سرپرستی فرزندان بی سرپرست را در دست داشت، این فرد تاکنون ۱۴ هزار و ۶۰۰ کودک بی سرپرست را تحت حمایت خودش قرار داده است.
یادداشت
اخـبار بـرگزیـده
ادامه