سدنانیوز

مقر ترامپ برای جلسات معامله قرن کجاست؟ گزارش

مقر ترامپ برای جلسات معامله قرن کجاست؟

در حالی که ریاض تحت پرچم بحرین به عامل اصلی تحرکات آمریکایی- صهیونیستی معامله قرن تبدیل شده، اخبار موجود از افتتاح سفارت تل‌آویو در بحرین و تبدیل منامه به مقر دائمی و رسمی معامله قرن حکایت دارد.
اخـبار بـرگزیـده
ادامه